1400/11/15-11:52
در بازدید نمایندگان پارلمان های شهری کشور مورد بررسی قرار گرفت؛

منطقه ۲۲ الگویی برای سایر شهرهای ایران

منطقه ۲۲ الگویی برای سایر شهرهای ایران

بانوان اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور طی بازدیدی از منطقه ۲۲ در جریان فعالیت های اجتماعی و خدمات شهری این منطقه غربی تهران قرار گرفتند.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، بعداز ظهر روز پنج شنبه ۱۴ بهمن، بانوان اعضای شورای اسلامی شهرهای گوناگون کشور به همراه زهرا شمس احسان و سوده نجفی عضو شورای اسلامی شهر تهران، وحید رضا محمدی شهردار منطقه۲۲، علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست، شهرام پاشایی معاون برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری منطقه و مدیران اجتماعی و فرهنگی از پروژه های خدمات اجتماعی و شهری این منطقه تازه تاسیس پایتخت بازدید کردند.

هدف از برگزاری این بازدید بهره مندی سایر شهرهای کشور از نوع خدمات دهی شهری در این محدوده تهران است.

نخستین ایستگاه مورد بازدید مهمانان امروز منطقه ۲۲ مددسرای بانوان در شهرک آزادشهر بود، که نمایندگان پارلمان های شهری در جریان فعالیت شهرداری منطقه۲۲ در زمینه مسائل اجتماعی و راه اندازی گرمخانه برای بانوان بی سرپناه قرار گرفتند.

دومین محل مورد بازدید اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور مجموعه ویژه بانوان در بوستان جنگلی چیتگر بود و در جریان محیط مناسب برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، تحقیقاتی و ورزشی بانوان قرار گرفتند.

پروژه پایانی این بازدید مجموعه پردازش پسماند بود که در بلوار کوهک در حال احداث است.

وحیدرضا محمدی شهردار منطقه ۲۲ در این بازدید با اعضای شورای اسلامی شهرهای کشورگفت: مدیریت واحد شهری یک از مهم ترین نیاز شهرهای کشور است.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط