1400/05/19-14:47
گزارش تصویری

بازدید رئیس شورای شهر و سرپرست شهرداری تهران از کوشک باغ هنر

رئیس شورای اسلامی شهر تهران و سرپرست شهرداری تهران، از مجموعه کوشک باغ هنر و موزه نادر ابراهیمی بازدید به عمل آوردند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران، با همراهی سیدمحمد حسین حجازی، مدیرعامل سازمان اراضی عباس آباد عصر دوشنبه 18 مرداد 1400 از مجموعه کوشک باغ هنر و موزه نادر ابراهیمی بازدید به عمل آوردند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط