1400/07/21-12:18
معاون هماهنگی و امور مناطق در دیدار با کارکنان و مدیران اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران تاکید کرد:

خدمت به شهروندان، اصلی ترین رویکرد معاونت هماهنگی و امور مناطق

خدمت به شهروندان، اصلی ترین رویکرد معاونت هماهنگی و امور مناطق

نظری، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این جلسه به تبیین سیاست ها و راهبردهای این معاونت پرداخت و به نقش اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق در فرآیند بهبود عملکرد در خدمت رسانی به شهروندان مناطق ۲۲ گانه تاکید کرد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق در این دیدار مهندس نظری ضمن تبیین راهبردها و سیاست های کلی این معاونت افزود: رویکرد اصلی معاونت، نظارت بر خدمت رسانی هرچه مطلوبتر به شهروندان شهر تهران است و اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری نیز با گزارش گیری و نظارت های مستمر خود، به عنوان مرکز پایش در تبیین برنامه ها و راهبردها برای مدیران ارشد شهری قلمداد می شود.

وی افزود: هرقدر این تعامل توام با نظارت بین اداره کل و مناطق و نواحی شهر تهران قوی تر باشد، خدمت رسانی به شهروندان نیز از کیفیت مطلوب تری برخوردار خواهد بود.

نظری در ادامه افزود: بی تردید با هم افزایی و تقویت عملکرد هماهنگی، نظارت و پیگیری در مناطق و نواحی ۱۲۴ گانه شهر تهران، می توان از چالش ها و مشکلات اصلی مناطق آگاه شد و اقدامات موثرتری در حل این مسائل و چالش ها انجام داد که این امر، نتایج بسیار مهم و تاثیر گذاری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهد داشت.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به شهروندان به عنوان رویکرد اصلی این معاونت افزود : نباید فراموش کرد که تمامی امورات انجام شده در شهرداری، برای شهروندان است و همه باید دست به دست هم بدهیم تا با انجام کارهای به موقع، صحیح و دقیق در جلب رضایت شهروندان قدم برداریم.

پیش از این نشست نیز مهندس نظری طی دیداری صمیمانه با پرسنل این اداره کل گفتگو کرد و در جریان امور  جاری در اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق قرار گرفت.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط