1400/05/10-15:20

شهردار منطقه یک رتبه اول و مدیر برگزیده تهران هوشمند شد

شهردار منطقه یک در چهارمین همایش «تهران هوشمند» به عنوان اولین مدیر برگزیده شهر هوشمند معرفی شد.

شهردار منطقه یک در چهارمین همایش «تهران هوشمند» به عنوان اولین مدیر برگزیده شهر هوشمند معرفی شد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط