اخبار پل هوایی

پل های عابر در شمال شرق پایتخت مناسب سازی شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ خبر داد:

پل های عابر در شمال شرق پایتخت مناسب سازی شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ درخصوص مناسب سازی پل های عابر پیاده و پل های مکانیزه گفت: از ابتدای فصل پاییز و تاریک شدن زود هنگام هوا ضمن نورپردازی، نظافت و شستشو؛ پل های عابر مکانیزه مناسب سازی می شود.

2 هفته پیش
پل های عابرپیاده منطقه ۱۳ بهسازی می شود
با نصب کفپوش اِپوکسی و تامین روشنایی؛

پل های عابرپیاده منطقه ۱۳ بهسازی می شود

با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و تاریک شدن زود هنگام هوا، ضمن تامین روشنایی پل‌های عابر پیاده و رفع نواقص و مشکلات آنها، نصب کفپوش اپوکسی نیز در این فضا ها به منظور جلوگیری از مشکل لغزندگی و تامین رفاه شهروندان در دستور ...

1 ماه پیش