اخبار زنان

جداسازی فضای شهری سرزندگی را از شهر می گیرد
یادداشت

جداسازی فضای شهری سرزندگی را از شهر می گیرد

زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حقوق زنان در یادداشتی به موضوع ایجاد فضاهای اختصاصی شهری برای زنان پرداخت و نوشت: اینکه همه فضا‌ها با رویکرد امن‌سازی برای زنان بخواهد اختصاصی‌سازی شود، سازوکار تعامل شهروندان ...

3 روز پیش
امنیت اجتماعی زنان در شهر به معنی شهر برای همه است
یادداشت

امنیت اجتماعی زنان در شهر به معنی شهر برای همه است

امنیت واژه‌ای دور و نزدیک است، وقتی به ماهیت اصلی امنیت می‌اندیشیم دو تصویر همزمان در ذهن نقش می‌بندد؛ یکی احساس امنیت و آن دیگری عینیت امنیت است. زنان در مواجهه با فضاهای شهری همواره با این سوال روبه‌رو هستند که فضا برای ت...

1 ماه پیش
توانمندی بانوان در شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد/ شورای ششم نشان داد به ظرفیت بانوان حتی در قامت شهردار تهران...
نرگس معدنی پور:

توانمندی بانوان در شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد/ شورای ششم نشان داد به ظرفیت بانوان حتی در قامت شهردار تهران...

عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خطاب به نامزد پست شهرداری تهران بر استفاده از توانمندی بانوان با توجه به رویکرد شایسته سالاری در بدنه مدیریت شهری تهران تاکید کرد.

2 ماه پیش
نگاه ویژه مدیریت شهری برای کاهش آسیب های اجتماعی و توجه به بانوان مشاور مد نظر است
سوده نجفی مطرح کرد:

نگاه ویژه مدیریت شهری برای کاهش آسیب های اجتماعی و توجه به بانوان مشاور مد نظر است

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران خطاب به کاندیدای پست شهرداری تهران گفت: در دوره چهارم شهری ۲۲ مشاور بانوان در کنار شهرداران بوده اند که در دوره گذشته حذف شده است، نگاه ویژه شما به بانوان و رفع آسیب های اجتماعی چیست؟

2 ماه پیش
آتش نشانی در استخدام زنان نگاه تبعیض آمیز ندارد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران:

آتش نشانی در استخدام زنان نگاه تبعیض آمیز ندارد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره به این مطلب که تا امروز در ایستگاه ستارخان پروسه جذب زنان آتش نشان آغاز شده است گفت: آتش نشانی در استخدام زنان نگاه تبعیض آمیز ندارد.

2 ماه پیش
ضرورت توجه به توسعه قلمروهای عمومی
شهردار تهران تصریح کرد؛

ضرورت توجه به توسعه قلمروهای عمومی

شهردار تهران با اشاره به ضرورت توجه به توسعه حوزه قلمرو عمومی گفت: این کار باعث می شود تا فضاهای ناایمن شهری به فضای امن برای استفاده زنان و خانواده تبدیل شود.

2 ماه پیش