1400/10/29-11:21
یادداشت

حق بر این ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

حق بر این ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

🖋محمدرضا طالبی‌نژاد

روز گذشته لایحه برنامه و بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران به مبلغ ۵۶ هزار و هشتصد و شصت و هشت میلیارد تومان توسط شهردار محترم تهران تحویل شورای اسلامی شهر تهران دوره ششم گردید. بودجه ای که نسبت‌ به بودجه سال جاری، ۵۱ درصد افزایش داشت و این یعنی خوش‌بینی نسبت به کسب درآمدهای پیش بینی شده در این لایحه.

اگر جمعیت ساکن شب خواب شهر تهران را هشت و نیم میلیون نفر در نظر بگیریم سهم هر شهروند تهرانی از این بودجه، تقریبا شش میلیون و هفتصد هزار تومان می شود.

دیروز شهردار محترم تهران در هنگام ارائه لایحه، حرفهای زیبایی زد، از وعده ها و آرمانهای بلندی سخن گفت، از ظرفیت­های عظیم شهر و شهرداری تهران گفت، از ایجاد ۳۰۰ پارک و بوستان ویژه بانوان، دختران و کودکان گفت، از راه اندازی ۳۰۰ فروشگاه شهروند محله ای گفت، از تحولی که می شود در صدور پروانه ساخت و ساز و نقش اول شهرداری تهران در مدیریت مسکن تهران گفت، از توجه ویژه رفاهی، خدماتی، انگیزشی به منابع انسانی و نیروهای شهرداری بعنوان مهمترین سرمایه گفت، از منابع درآمدی و راههای کسب آن که باعث افزایش ۵۱ درصدی بودجه  نسبت به قبل شده گفت، از سهم هرکدام از مأموریت های شهرداری تهران از این بودجه گفت و...

به عینه شاهد بودم که نگاه های اولیه به این لایحه و این حرفها از سوی افراد مختلف در صحن، متفاوت بود از جانب اعضا، از جانب خبرنگاران و رسانه ها و سایر حاضرین، چهره‌های برخی خوشحال، مشعوف و خوش بینانه و بلند پروازانه می نمود، برخی دیگر محتاط و همراه با تردید، گروهی دیگر منفی و شاید بدبینانه و ...

آنچه مسلم است فعلا ۲ نکته است؛ نکته اول اینکه فعلا فرض را باید بر امیدواری، خوش بینی و امکان پذیری دانست و منتظر آینده و قضاوت دقیق تر بود.

نکته دوم: اکنون توپ بودجه در زمین شوراست، شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه و اختیار شورا بعد از انتخاب شهردار، بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه شهرداری است، کمیسیون های شورا باید شفاف جزء به جزء این لایحه، منابع و مصارف آن را به لحاظ محتوایی و شکلی بررسی کنند، با واقعیت ها تطبیق دهند، ببینند اولا آیا تحقق این بودجه با ظرفیت های مدیریتی، انسانی، تشکیلاتی، مادی، وضعیت اقتصادی مملکت و شهر تناسب پذیر است یا خیر؟ ثانیا چه پروژه ها و طرحهایی برای این شهر و مردم این شهر اولویت بیشتری دارند و در لایحه جانمایی شوند و کدامیک اولویت نیست، باید حذف یا بودجه شان کمتر شود؟ و...

شاید یک ماه پیش رو برای شورای شهر مهمترین زمان باشد که از حق و سهم تک تک شهروندان تهرانی در این بودجه دفاع کنند، شهروندانی که هم بخش مهمی از این سهم ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومانی این بودجه از جيب آنها مستقیم یا غیرمستقیم تامین می شود، هم حق دارند که شفاف بدانند این سهم شان چگونه و در چه جاهایی و با چه اولویت گذاری هایی هزینه خواهد شد.

حق بر بودجه و هزینه و منابع و مصارف آن یکی از ابعاد مهم "حق بر شهر" شهروندان است، خوشبختانه راه های زیادی پیش روی شورا بوده و هست که بداند مردم از حمل و نقل عمومی، از محیط زیست، از کیفیت زندگی، از خدمات شهری، از انواع متنوع خدمات فرهنگی و اجتماعی، از ورزش و اوقات فراغت، از پروژه های بزرگ مقیاس عمرانی و فنی، از پروژه های کوچک مقیاس محله ای، از شهرسازی و معماری، از امکانات و خدمات رفاهی و... شهر چه می خواهند؟ اولویت شان کدام است؟ و ریال ریال این سرانه و این حق هر تهرانی باید با وسواس، دقت و شفافیت، صرف چه چیزهایی بشود؟ این حق هر شهروند تهرانی است که بداند و بخواهد از شهرداری که در دخل و خرج خود و به ویژه در "برج" خود نهایت صرفه جویی کند تا این عدد ناچیز خدای ناکرده نه "حیف" شود و نه "میل" شود، انشاالله.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط