1400/05/24-08:25

در تعاونی مسکن امید آرین بنا چه خبر است؟

در تعاونی مسکن امید آرین بنا چه خبر است؟

گزارشهای تکمیلی در این زمینه در آینده منتشر خواهد شد.

شرکت تعاونی امید آرین بنا، عضو ارشد شرکتهای تعاونی انبوه سازی مسکن است که پروژه های متعددی داشته است.

جمعی از اعضای پروژه امید ۲ این شرکت گلایه هایی درباره تاخیر در تکمیل پروژه، افزایش هزینه ها وبدقولی درخصوص انتقال قدرالسهم علی رغم دریافت نسخه اصلی قراردادهای برخی اعضا از دی ۹۹ تاکنون ابراز کرده‌اند.

پروژه امید ۲ واقع در مقابل آبنمای ایران مال، اصالتا متعلق به شرکت تعاونی پونای یاس (تعاونی مسکن قرارگاه ستاد نزاجا) به مدیرعاملی تیمسار حسن مرادپور بود که ساخت آن بصورت مشارکتی به شرکت امید آرین بنا واگذار شد.

از آقای اسماعیل رضایی توانا، مدیرعامل شرکت می‌خواهیم توضیحات خود را جهت انتشار و اطلاع ذی نفعان به شهردارآنلاین ارسال نماید.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط