1401/02/18-11:34
عضو شورای شهر تهران:

ترمینال شرق در ۴ سال گذشته جای پیشرفت، پسرفت داشت/ توفیق خدمت نداشتید که نتوانستید پروژه های آماده را بهره برداری کنید

ترمینال شرق در ۴ سال گذشته جای پیشرفت، پسرفت داشت/ توفیق خدمت نداشتید که نتوانستید پروژه های آماده را بهره برداری کنید

عضو شورای ششم شهر تهران در خصوص ترمینال شرق با انتقاد از عملکرد مدیران شهری گذشته گفت: با ترک فعل صورت گرفته این پروژه ۱۰ درصد پسرفت داشته است.

به گزارش شهردارآنلاین؛ سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران در خصوص پروژه ترمینال شرق و ایوان ری که در ۴ سال گذشته آماده بهره برداری بوده است گفت: گاهی در افتتاح و بهره برداری پروژه ها تنها پیشرفت فیزیکی معیار نیست بلکه توفیق نیز می خواهد.

وی ادامه داد: اینکه توفیق خدمت به مردم و بهره برداری از این پروژه های آماده بهره برداری در ۴ سال گذشته آماده نشده است، به نیت دوستان برمیگردد و باید در نیت شان تجدید نظر کنند.

وی در خصوص ترمینال شرق ادامه داد: اشتباه است اگر بگوییم این پروژه متوقف بوده و روی ۹۶ یا ۹۴ درصد پیشرفت مانده است؛ خیر این پروژه در طول ۴ سال گذشته پسرفت داشته و ۱۰ درصد به عقب بازگشته است.

علوی به اشاره با مجازات ترک فعل مسئولان گفت: این پسرفت ۱۰ درصدی نتیجه ترک فعل است و نیازمند برخورد، چرا که بهره برداری نکردن از این پروژه موجب خسارت سنگین مالی شده است.

وی همچنین خطاب به مسئولان فعلی نیز گفت: ۸ ماه از آغاز مسئولیت مدیریت شهری جدید گذشته و نیاز است که به سرعت در خصوص پروژه های آماده بهره برداری به جمع بندی برسیم و از آنها بهره برداری شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط