1401/03/31-21:54
تذکر «تشکری هاشمی» در واکنش به گزارش قرارگاه اجتماعی؛

هنوز آثار وعده ۲ ماهه شهردار تهران از جمع آوری معتادان متجاهر در هیچ کجای پایتخت دیده نمی‌شود

هنوز آثار وعده ۲ ماهه شهردار تهران از جمع آوری معتادان متجاهر در هیچ کجای پایتخت دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عدم تحقق وعده ۲ ماهه شهردار تهران مبنی بر جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت متذکر شد: آثار تحقق این وعده را در خیابان های پایتخت نمیبینیم و هنوز فراوانی معتادان در کوچه ها و محلات همانند گذشته است.

به گزارش شهردارآنلاین تشکری گفت: توجه به علت به جای توجه به معلول یکی از بدیهیات گزارش علمی و کارشناسی است لذا معتقدم تا مادامی که علت یک آسیب اجتماعی همچنان حیات داشته باشد معلول هم مولد می‌شود، به همین دلیل است که به رغم سالها مقابله و برخورد با معتاد متجاهر بی آنکه علت آنرا برررسی کنیم چندان موفق نبوده ایم و جز هدر رفت سرمایه و فرصت ها و تکرار روش های گذشته تاثیر مثبت ِ اقدامات صورت گرفته را در شهر شاهد نبوده ایم.

حتما در گزارش های ارایه شده از سوی معاونین محترم باید به شاخصه هایی مانند برنامه ٥ ساله شهرداری تهران و برنامه مصوب سال ١٤٠١ توجه شود، گزارش های ارایه شده در شورای اسلامی شهر تهران نباید صرفا مبتنی بر بایدها و استنباط های شخصی افراد باشد.

در گزارشات آینده دوستان به جای ارايه گزارش هاى شفاهی، گزارشات مکتوب همراه با آمار و ارقامی کمی به منظور ارزیابی دقیق به اعضای شورای اسلامی شهر ارایه نمایند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط