1401/05/12-20:15

مشكل تامين مطمئن منابع مالی، موضوع مشترک سازمان ها و شركت های قطار شهری در كشور

مشكل تامين مطمئن منابع مالی، موضوع مشترک سازمان ها و شركت های قطار شهری در كشور

جلسه اعضای هيات رئيسه و همچنين مجمع عمومی اتحاديه شركت های قطار شهری كشور به ميزبانی شركت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) برگزار شد؛ تدوين فهرست بهای خاص خدمات خطوط قطارهای شهری و تامين منابع مالی مطمئن برای پيشبرد پروژه های توسعه ای مترو كلانشهرها، عمده مباحث مطرح شده در اين نشست بود.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت راه آهن شهری تهران وحومه(مترو) جلسه اخير مجمع عمومی اتحاديه شركت های قطار شهری كشور با سخنان مهندس "مسعود درستی" مديرعامل شركت مترو تهران و رياست هيات مديره اين اتحاديه آغازشد. استفاده از ظرفيت های سازمان ها و شركت های قطار شهری كلانشهرها به منظور هم افزایی توانمندی ها برای حل مشكلات وموضوعات مشترک، نكته اصلی صحبت های رئيس هيات مديره اتحاديه مذكور بود. مهندس درستی همچنين خواستار حضور پررنگ مديران ذيربط ساير نهادهای تاثيرگذار دولتی در جلسات اتحاديه شد تا روند طرح درخواست ها و رسيدگی به مشكلات و مسائل موجود، سرعت بيشتری پيدا كند.

در ادامه اين جلسه، بحث هایی همچون تدوين فهرست بهای خاص خدمات خطوط قطارهای شهری، تخصيص صد در صد اعتبارات سالانه، جذب سرمايه گذار بخش خصوصی و تسهيل شرايط استفاده از اوراق مشاركت مطرح و حاضران به ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند. 

گفتنی است در اين نشست مهندس سعيديان معاون سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين دكتر زمانی يكی ديگر از مديران اين سازمان نيز حضور داشته و ضمن استماع صحبت های اعضای اتحاديه، در پايان جلسه راهكارهای مدنظر خود پيرامون حل هرچه سريعتر مشكلات موجود را بيان كرده و بازنگری در برخی موضوعات مشترک را خواستار شدند.

بازديد از يک كارخانه ساخت پله های برقی، آخرين بخش اين گردهمایی مديران اتحاديه شركت های قطار شهر ی كشور بود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط