1401/05/18-10:15
یادداشت؛

خبرنگاران بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت شهری/ لزوم توجه به امنیت شغلی و معیشت خبرنگاران

خبرنگاران بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت شهری/ لزوم توجه به امنیت شغلی و معیشت خبرنگاران

مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران

نام گذاری روز هفده مرداد به عنوان روز خبرنگار علاوه بر بزرگداشت یاد و خاطر شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در حادثه تروریستی کنسولگری ایران در مزارشریف اغانستان فرصت مغتنمی است تا به جایگاه خبرنگار و اهمیت و نقش آنها در امور اجتماعی و به ویژه زندگی شهری پرداخته شود.

از دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران که افتخار عضویت در آن دوره را داشتم، خبرنگاران شریف و پرتلاشی در جلسات شورا حاضر می شدند، گرچه در آن روزها فضای مجازی وجود نداشت و تلاش خبرنگاران بیشتر در رسانه ملی و چندین رسانه مکتوب منعکس می شد، اما خبرنگاران در آن ایام همچون این روزها و چه بسا بسیار پیگیرتر، مسائل و دغدغه های شهری را پیگیری و دنبال می کردند. جنس موضوعات شهری و کارکرد مدیریت شهری و شوراها به گونه ای است که با زندگی شهروندان ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و از این رو از همان ابتدا رابطه میان خبرنگاران و اعضای شورا و مدیران شهری رابطه ای دوطرفه و محترمانه بوده است.

خبرنگاران شریف و دغدغه مندی را می شناسم که سال هاست در این حوزه قلم می زنند و تلاش می کنند مسائل، چالش ها و مشکلات شهری را به مدیران شهر منعکس کنند.

اعتقاد دارم حضور خبرنگاران در حوزه های مدیریت شهری و رصد مسائل شورا و شهر، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد هر دو نهاد شورا و شهرداری داشته است. در دوره چهارم در جلسات متعدد خبرنگاران شهری به صورت تنگاتنگ با اعضای شورا بر بسیاری از پروژه های شهری در فرایند نظارت و حضور موثر داشتند.

کثرت حضور خبرنگاران در این سال ها به گونه ای است که کمتر برنامه، جلسه و بازدیدی را می توان بدون حضور خبرنگاران تصور کرد و خبرنگاران حوزه شهری به مثابه همکاران ما در مجموعه مدیریت شهری به بخش جدایی ناپذیر بدنه شورا و شهرداری بدل شده اند. این رابطه حسنه و دو طرفه در دوره های مختلف حضورم در شورا مشهود بوده و پربیراه نیست اذعان کنم نکته ها، مسائل و دانستنی هایی از خبرنگاران می توان آموخت.

در سال های اخیر به دلیل گسترش فضای مجازی، نهادینه شدن مطالبه گری و پرسشگری و تسهیل ارتباطات و اطلاع رسانی، کیفیت و کمیت خبرنگاران افزایش چشمگیری داشته است، از این رو شاید فرصت کمتری برای ارتباط عمیق با خبرنگاران محترم شهری به روال سابق پیش آمده باشد، اما رویکرد مجموعه شورای ششم و البته دوره های قبلی که اینجانب حضور داشته ام، رویکردی تعاملی و دوطرفه با خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده است و لذا از نزدیک با دغدغه ها، مشکلات، حرف ها و درد دل های پیشروان آگاهی و دانایی آشنا شده ام.

پرداختن به مشکلات و دغدغه های خبرنگار محدود به این ایام نیست و بر مسئولان فرض است که قدم های جدی و محکمی هم در زمینه امنیت شغلی خبرنگاران و هم معیشت آنها بردارند. سال هاست در چنین ایامی قول ها و وعده هایی به خبرنگاران داده می شود اما مشکلات آنان همچنان پابرجاست و باید تدابیر بهتری از سوی مسئولان ذیربط اندیشیده شود.

در طول دوران حضورم در شورا در دوره های مختلف خبرنگاران دلسوز و متعهد را همچون مشاورانی آگاه و خبره دیده ام که علاوه بر رصد مسائل شهری، ایده ها و نظرات سازنده ای را مطرح می کنند. بر خود لازم می دانم روز خبرنگار را به این قشر زحمت کش، متعهد و فرهیخته تبریک بگویم، امیدوارم مجموع عملکرد شورا و شهرداری در کنار ایفای رسالت خبرنگاری روزهای بهتری را برای شهروندان رقم بزند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط