1401/08/18-16:00
میثم مظفر تاکید کرد:

لزوم توسعه کمی جایگاه های سوخت رسانی در مناطق

لزوم توسعه کمی جایگاه های سوخت رسانی در مناطق

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تصویب طرح توسعه، ساماندهی و تسهیل احداث جایگاه های سوخت با اولویت جایگاه های کوچک مقیاس در شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: کمبود جایگاه های سوخت یکی از دغدغه های ما در دوره جدید شورای شهر تهران می باشد که برای حل این مشکل بایستی جایگاه های سوخت کوچک مقیاس متعدد در مناطق راه اندازی شود.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مشترک با شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با اشاره به تصویب طرح توسعه، ساماندهی و تسهیل احداث جایگاه های سوخت با اولویت جایگاه های کوچک مقیاس در شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: کمبود جایگاه های سوخت یکی از دغدغه های ما در دوره جدید شورای شهر تهران می باشد که برای حل این مشکل بایستی جایگاه های سوخت کوچک مقیاس متعدد در مناطق راه اندازی شود.

وی تشریح کرد: شهروندان برای رسیدن به جایگاه سوخت بطور متوسط حدود ۴ کیلومتر طی می کنند و زمانی حدود ۴۵ دقیقه برای سوخت گیری شهروندان تهرانی صرف می شود که باید با تسهیل و ارائه مشوق های لازم ، توسعه کمی جایگاه های سوخت بخصوص جایگاه های سوخت رسانی کوچک مقیاس در دستور کار مناطق قرار گیرد.

میثم مظفر ادامه داد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران هر منطقه شهرداری تهران باید بطور متوسط ۵ جایگاه سوخت رسانی در سال با تخصیص زمین های ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری بصورت مشارکتی ایجاد نماید. 

در پایان با اشاره به صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست به عنوان یکی از اضلاع صدور مجوز جایگاه های سوخت تاکید کرد: تنظیم تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با سازمان محیط زیست کشور می تواند تاثیر بسزایی در خصوص تسهیل در صدور مجوز جایگاه های سوخت داشته باشد.

همچنین در این جلسه نمایندگان شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد جایگاه های سوخت و ارائه طرح های خود پرداختند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط