1401/08/30-23:10

تاكيد بر تحقق شكل‌گيرى شهر زيرزمينى در تهران

تاكيد بر تحقق شكل‌گيرى شهر زيرزمينى در تهران

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردارى تهران، در آيين تكريم و معارفه مديران عامل پيشين و جديد شركت مترو تهران، تلاش براى تحقق شكل‌گيرى طرح شهر زيرزمينى در پايتخت را مورد تاكيد قرار داد؛ وى همچنين خواستار حركت به سمت يكپارچگى بيش از پيش مجموعه‌هاى مرتبط با شبكه مترو در شهردارى تهران شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط ‌عمومى و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهرى تهران و حومه(مترو) مهندس "جلال بهرامى" معاون حمل و نقل و ترافيک شهردارى تهران با اشاره به اركان و ساختار قانونى تعريف شده براى شركت مترو، استناد به تكاليف اساسنامه‌اى و اختيارات مصوب اين شركت را امرى مهم دانست و احياء آنها را زمينه ساز تسريع فعاليت‌ها و اقدامات توسعه‌اى شبكه مترو پايتخت برشمرد. يكى از اين موارد، استفاده از ظرفيت‌هاى بالقوه شركت توسعه مجتمع‌هاى ايستگاهى است كه تاكنون از آن به طور بايسته بهره‌بردارى نشده است.

بهرامى در ادامه صحبت‌هاى خود، تحقق ايده شكل‌گيرى طرح شهر زيرزمينى در تهران را يادآور شد و افزود: وقتى مى‌دانيم كه دغدغه اصلى شهروندان پايتخت دو مساله آلودگى هوا و ترافيک است، پس بايد به سمتى حركت كنيم كه با ايجاد مجموعه‌هاى تجارى، خدماتى و حتى پاركينگ و ساير زيرساخت‌هاى مورد نياز مردم در زير سطح زمين، بسيارى از امورات آنها را در همان شهر زيرزمينى رتق و فتق كنيم تا روى سطح زمين، مشكلات كمترى در سطح شهر داشته باشيم. در اين راستا طرح TOD(توسعه مبتنى بر حمل و نقل عمومى) نيز بايد در پهنه‌بندى‌هاى مختلف پيگيرى شود.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردارى تهران در پايان صحبت‌هاى خود با تاكيد بر اين نكته كه دغدغه شركت مترو، شركت بهره‌بردارى، شركت واگن سازى و شركت توسعه مجتمع‌هاى ايستگاهى همگى يك دغدغه مشترك كلى است و همين امر لزوم يكپارچگى فعاليت‌هاى اين مجموعه‌ها را طلب مى‌كند، خواستار در اولويت قرار گرفتن رفع نواقص خطوط هفتگانه موجود و افزايش حداكثرى بهره‌ورى آن شد و اهميت مقوله تسريع زمان در پيشبرد اهداف كلان شبكه مترو پايتخت را مورد تاكيد مجدد قرار داد.

گفتنى است در اين مراسم، مهندس "محسن هرمزى" مديرعامل جديد شركت مترو تهران، يكپارچگى و هم‌افزايى توانمندى‌ها و ظرفيت‌هاى شركت‌هاى مرتبط با بحث مترو در شهردارى تهران را امرى ضرورى دانست و بررسى موضوعات مربوطه با سنگ بناى جديد را مورد تاكيد قرار داد. وى همچنين اظهار اميدوارى كرد در فرصت ايجاد شده براى خدمت در اين مسند، تغييراتى كه منجر به بهبود عملكرد شركت مترو تهران شود را شاهد باشيم.

گفتنى است در مراسم برگزار شده با حضور معاون حمل و نقل و ترافيک شهردارى تهران، ضمن تكريم خدمات مهندس "مسعود درستى" مديرعامل پيشين شركت مترو كه سكاندار جديد شركت بهره‌بردارى مترو خواهد بود، مهندس "محسن هرمزى" مسئوليت شركت مترو تهران را برعهده گرفت.

همچنين با تكريم خدمات مهندس "مهدى رزمى" مديرعامل پيشين شركت توسعه مجتمع‌هاى ايستگاهى متروى تهران، مهندس "پيمان قربانى" جانشين وى در اين سمت شد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط