1401/09/02-20:47

راه‌اندازى آخرين سامانه تامين نيروى برق ايستگاه‌هاى خط ۳ مترو تهران

راه‌اندازى آخرين سامانه تامين نيروى برق ايستگاه‌هاى خط ۳ مترو تهران

در ادامه پيگيرى‌هاى صورت گرفته مبنى بر رفع نواقص خط ۳ مترو تهران كه از شهريور ماه امسال سرعت بيشترى به خود گرفته است، پنجاهمين و به تعبيرى آخرين سامانه تامين نيروى برق ايستگاه‌هاى خط ۳ (موسوم به LPS) در ايستگاه ميرزاى شيرازى تكميل و راه‌اندازى شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط ‌عمومى و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهرى تهران وحومه(مترو) مهندس "آزاد اكبرى" مجرى خط ۳ مترو تهران با اعلام خبر بهره‌بردارى از پست برق دوم ايستگاه ميرزاى شيرازى گفت: سيستم‌هاى ال پى اس، سامانه‌هاى تامين نيروى برق ايستگاه‌ها هستند كه قواى محركه بخش‌هاى مختلف هر ايستگاه از قبيل هواسازها، هواكش‌ها، سيستم‌هاى مخابراتى و سيگنالينگ، پله‌‌برقى و آسانسورها از طريق آنها تامين مى‌شود. البته براى جلوگيرى از اتفاقات احتمالى و ايمنى هرچه بيشتر فرآيند بهره‌بردارى، هر ايستگاه بايد از ۲ سامانه ال پى اس برخوردار باشد كه خوشبختانه دومين سامانه مذكور در ايستگاه ميرزاى شيرازى به بهره‌بردارى رسيد.

مجرى خط ۳ مترو تهران در ادامه به هزينه تامين، نصب و راه‌اندازى هر سامانه تامين برق ايستگاه‌ها اشاره كرد و افزود: معمولاً هزينه سامانه‌هاى اينچنينى كه شامل تابلوها، تابلوهاى برق، ترانس‌ها و... مى‌شود، مبلغى در حدود ۲۰ ميليارد تومان است كه البته اكثر قطعات آن توسط متخصصان و شركت‌هاى داخلى توليد، تست و راه‌اندازى مى‌شود.

گفتنى است ازشهريور ماه سال جارى تا به امروز، ۲ هواكش ميان تونلى، يک هواساز و يک پست برق در ايستگاه‌هاى مختلف خط ۳ به بهره‌بردارى رسيده و آخرين سامانه تامين نيروى برق اين خط نيز با راه‌اندازى سيستم ال پى اس ايستگاه ميرزاى شيرازى، تحويل دستگاه بهره‌بردار شده است تا رفع نواقص خط ۳ يک گام ديگر به خط پايان نزديک شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط