1402/02/22-14:54

برنامه‌های سال جاری خط ۳ متروی تهران برای رفع حداكثری نواقص موجود

برنامه‌های سال جاری خط ۳ متروی تهران برای رفع حداكثری نواقص موجود

با انجام ۳ پروژه زهكشی تونل‌های خط ۳ مترو تهران، ضريب ايمنی حفاظت از كابل‌های برق اين خط مقابل نفوذ آب و رطوبت سطحی افزايش خواهد‌ يافت؛ اين ۳ پروژه در مجموع حدود ۵ كيلومتر زهكش مسير گذر تونل‌های مترو از زير بزرگراه‌های شهيد صياد شيرازی، امام علی(ع) و همچنين خيابان شهيد بهشتی را شامل مي‌شود

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط‌عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) مهندس"آزاد اكبری" مجری خط ۳ مترو تهران با بيان مطلب فوق گفت: از زمستان سال گذشته، فرآيند اجرای سيستم زهكش بخشی از تونل‌های خط ۳ در محدوده بزرگراه شهيد صياد شيرازی به طول تقريبی ۲۱۰۰ متر آغاز شد و اميدواريم تا پايان خردادماه سال جاری، اين عمليات به سرانجام برسد.

مجری خط ۳ با اشاره به ضرورت اجرای سيستم زهكش تونل‌های خط ۳ در دو بخش ديگر اين خط افزود: امسال در دو محدوده بزرگراه امام علی(ع) و خيابان شهيد بهشتی، عمليات مشابه سيستم زهكش صورت گرفته در بزرگراه شهيد صياد شيرازی را اجرا خواهيم كرد.

اكبری در بخش ديگری از صحبت‌های خود، تداوم رفع نقايص خط ۳ خصوصاً در مبحث تهويه‌های تونلی را مورد تاكيد قرار داد و گفت: با تامين منابع مالی و تهيه كابل‌های مورد نياز، امسال ۳ هواكش ميان تونلی و يک هواساز ديگر را راه‌اندازی خواهيم كرد تا روند گردش هوا در تونل‌ها و ايستگاههای خط ۳ بيش از پيش بهبود يابد.

افتتاح ورودی دوم ايستگاه خواجه عبدا... انصاری، نصب و راه اندازی سيستم RIC ايستگاه سهروردی و تامين و اجرای تجهيزات اسكادا در بخش‌های ميانی و جنوبی خط ۳ از ديگر اقدامات تكميلی در زمينه رفع نواقص اين خط طی سال جاری به شمار مي‌آيند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط