1400/08/12-16:39
معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نظارت، پیگیری و امور مناطق تاکید کرد:

افزایش حوزه اختیارات شهرداران در سایه سلامت در کار

افزایش حوزه اختیارات شهرداران در سایه سلامت در کار

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نظارت، پیگیری و امور مناطق به ریاست مهندس نظری برگزار شد و رضا محمدی به جای علی زنده دل به عنوان مدیر این اداره کل منصوب شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این جلسه معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران بر اهمیت اولویت کاری در اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری اشاره کرد و افزود: تحقق درآمد در مناطق 22گانه از اولویت های اصلی این اداره کل است که می بایست در سرلوحه امور قرار بگیرد چرا که نگهداشت شهر مستلزم هزینه است و زمینه خدمت که به رضایت شهروندان منتج می شود نیز در گرو تحقق درآمدی و توانایی پرداخت هزینه های جاری است.

وی افزود: تایید صلاحیت انتصاب شهرداران نواحی نیز یکی از دیگر وظایف این اداره کل است که انتظار می رود این امر با دقت خاصی صورت پذیرد چرا که مدیرانی که به شهروندان خدمت می کنند، میبایست در هر زمینه ای صلاحیت خدمت را داشته باشند. و از آنجا که اعتماد نافی نظارت نیست، هر شهردار منطقه می بایست مدیران و شهرداران نواحی خود را از داخل بدنه شهرداری تهران و با اولویت انتصاب از داخل بدنه منطقه خود تنفیذ کند. و در این خصوص معاونت هماهنگی و امور مناطق در این امر نظارت خواهد کرد.

نظری در ادامه به افزایش حوزه اختیارات شهرداران مناطق و نواحی پرداخت و افزود: یکی از رویکردهایی که در معاونت امور مناطق بنده پیگیر آن هستم ، افزایش حوزه اختیارات شهرداران است، چرا که معتقدم هر شهردار که دارای آزادی عمل بیشتری در حوزه اختیارات خود باشد، در سایه سلامت در کار، می تواند برای شهر موثرتر باشد و اگر قرار است که معاونت هماهنگی و امور مناطق نظارت بر امور شهر داشته داشته باشد، بهتر آنست که رویکرد حمایتی را در کنار رویکرد نظارتی خود قرار دهد.

نظری با بیان اینکه حمایتی از نواحی باید در دستور کار قرار بگیرد اظهار کرد: ایجاد چتر حمایتی از شهرداران نواحی کاری است که در حوزه معاونت امور مناطق در دستور کار قرار گرفته است. و انتظار می رود این اداره کل با هویت بخشی و ارزشمند تلقی کردن کار در نواحی بتواند شان درستی از کار در ناحیه را هم برای پرسنل و هم برای شهروندان فراهم سازد. 

در پایان این جلسه، از زحمات علی زنده دل قدردانی شد و معاون هماهنگی و امور مناطق از طرف شهردار تهران، رضا محمدی را به جای ایشان منصوب کرد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط