1400/10/05-17:50
علوی در تذکری عنوان کرد؛

اولویت در طرح های مدیریت شهری خود شهرداری است تا همه ذی نفعان

اولویت در طرح های مدیریت شهری خود شهرداری است تا همه ذی نفعان

عضو شورای شهر تهران خواستار بازنگری طرح های مرتبط با موضوع HSE شد و گفت: تا زمانی که در طرح ها حقوق ذینفعان را در نظر نگیریم، نمیتوان مانع بروز حوادثی مانند بازار گل محلاتی شد.

به گزارش شهردارآنلاین، سیداحمد علوی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه سی و چهارم شورای شهر تهران با اشاره به لزوم بازنگری طرح های مرتبط با HSE توسط مدیریت شهری و بروز حوادثی مانند انفحار بازار گل و گیاه محلاتی گفت: حوادثی از این دست نشان داد که ما درد و مشکل را می شناسیم و سالهاست که آن را بررسی و برایش طرح می نویسیم اما در همین حد می ماند تا اتفاقی بیفتد و برویم با دستور دادستانی آن را پلمپ کنیم.

وی با بیان اینکه علت کاربردی نبودن طرح ها نادیده گرفته شدن حقوق ذینفعان است، افزود: این حوادث نشان می دهد که در طرح هایی آماده می کنیم خیلی ذینفعان را در نظر نمی گیریم و در برخی جاها نیز نهادهای نظارتی دست همکاران ما را میبندند و نمیتوانیم که با ذینفعان به توافق برسیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: نتیجه این می شود که حوادث رخ می دهند و تازه ما به فکر می افتیم که ذی نفعان را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به نادیده گرفته شدن حقوق ذینفعان در طرح های دیگر مانند نوسازی بافت فرسوده گفت: همین مشکل را در نوسازی بافت فرسوده هم داریم، در آنجا هم حقوق ذینفعان را در نظر نگرفته ایم و بیشتر به فکر خودمان بودیم.

علوی خطاب به مدیران شهری گفت: از همکاران در دوره جدید مدیریت شهری میخواهم با توجه به زمان حدود ۴ ساله که در اختیار و جرأت و جسارت را دارند، برای این فکری کنند و طرح ها را بازنگری کنند و درگیر طرح های قدیمی نشویم.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط