1400/10/07-15:16

هرس و فرم دهی درختان در فضاهای سبز شهری منطقه ۶

هرس و فرم دهی درختان در فضاهای سبز شهری منطقه ۶

بیش از ۳۰۰۰۰ اصله درخت در معابر و جنگل کاریهای قلب پایتخت با هدف ایجادفرم مناسب، فراهم آوری شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه از سوی شهرداری منطقه ۶ هرس و فرم دهی شدند.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، امیر حسین جابرانصاری سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش از اجرای عملیات به زراعی ۱۴۰۰۰۰ مترمربع از فضاهای سبز شهری خبر داد و گفت: فضاهای سبز قلب پایتخت برای بارش های زمستانی آماده سازی می شوند.

جابرانصاری ادامه داد: در عملیات به زراعی بوستان ها و معابر فعالیت هایی از قبیل جمع آوری خاک مازاد باغچه ها، پاکسازی باغچه ها، تقویت درختان باکود کمپوست گرانوله، کندوکوب، زیر و رو کردن خاک بستر باغچه های معابر و جنگل کاریهای سطح محدوده با هدف اصلاح و بهبود وضعیت فیزیکی و تقویت خاک و عملیات هرس که به منظور جوان سازی، فرم دهی و حذف شاخه های خشک و مزاحم انجام شده است.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۶ اظهار داشت: هرس درختان، درختچه ها، آرایش و زیباسازی فضاهای سبز شهری در مرحله ی اول در معابر اصلی، حاشیه ی شبکه های بزرگراهی، معابر فرعی و همچنین جنگل کاری های موجود در محدوده ی منطقه ۶ انجام شده و در مراحل بعدی نیز شاهد هرس درختان بوستان سطح منطقه، درختچه های رفیوژها و بلوارها و.. هستیم.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط