• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

بهره‌برداری از زیرگذر بلوار کوهک در منطقه ۲۲ تا چند ماه آینده
  • شهردار منطقه ۲۲ خبر داد؛
بهره‌برداری از زیرگذر بلوار کوهک در منطقه ۲۲ تا چند ماه آینده