• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

روان سازی حرکت اتوبوس های تندرو در منطقه ۶
روان سازی حرکت اتوبوس های تندرو در منطقه ۶
افزایش عملیات پخش آسفالت در معابر منطقه ۲۲
با ارائه طرح راه خدمت صورت می گیرد؛

افزایش عملیات پخش آسفالت در معابر منطقه ۲۲

شهردار منطقه با اشاره به اجرای طرح راه خدمت در هفته جاری در این محدوده از تهران گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است حجم قابل توجهی از معابر منطقه مورد اجرای مرمت و نوسازی آسفالت قرار گیرد.

4 ماه پیش