• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

جریان ترافیک خیابان باقرخان قلب پایتخت روان شد
جریان ترافیک خیابان باقرخان قلب پایتخت روان شد
دستيابی به فناوری توليد ريل سوم برای رفع نيازهای شبكه مترو كلانشهرهای كشور

دستيابی به فناوری توليد ريل سوم برای رفع نيازهای شبكه مترو كلانشهرهای كشور

به موجب تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخير و همچنين پيگيری ‌های شركت مترو تهران، فناوری توليد ريل سوم كه وظيفه تامين برق مورد نياز قطارهای شهری را بر‌عهده دارد، در داخل كشور بومی سازی شده و حتی برخی شركت‌های داخلی، نمونه‌ه...

7 ماه پیش