• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

می‌خواهیم معتادها از عرض بزرگراه عبور نکنند
  • توضیح شهرداری تهران درباره نصب موانع بتنی در بزرگراه‌ها؛
می‌خواهیم معتادها از عرض بزرگراه عبور نکنند
راه اندازی سیستم حمل‌ونقل هوشمند در منطقه ۶
با حضور مدیر کل حمل‌ونقل عمومی کلید خورد؛

راه اندازی سیستم حمل‌ونقل هوشمند در منطقه ۶

در راستای هوشمند سازی حمل‌ونقل فاز بندی و زمان بندی تقاطعات هوشمند، جهت تسهیل در تخیله بار ترافیکی معابر شریانی اصلی منطقه ۶، با راه اندازی «موج سبز» در محورهای خیابان ها آزادی و انقلاب اجرایی گردید.

11 ماه پیش