• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

لزوم هماهنگی و آمادگی کامل برای مدیریت نزولات آسمانی پیش رو
  • در نشست فصلی مدیریت بحران منطقه ۱۵ تاکید شد؛
لزوم هماهنگی و آمادگی کامل برای مدیریت نزولات آسمانی پیش رو
طرح خدمت شهر تهران به منطقه ۱۴ رسید

طرح خدمت شهر تهران به منطقه ۱۴ رسید

شهردار منطقه ۱۴ شهر تهران از آغاز اجرای طرح خدمت در این منطقه با هدف رفع نیاز های شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان دارالمومنین تهران خبر داد.

4 ماه پیش