• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

تغییر چهره محلات باب الرضای تهران در «طرح خدمت» منطقه ۱۵
تغییر چهره محلات باب الرضای تهران در «طرح خدمت» منطقه ۱۵
افتتاح مرکز کارآفرینی خاوران منطقه ۱۵
در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام می شود؛

افتتاح مرکز کارآفرینی خاوران منطقه ۱۵

مرکز کارآفرینی خاوران در راستای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی بانوان سرپرست خانوار منطقه ۱۵ و مناطق هم جوار و رونق و حمایت از بانوان کارآفرین در پایانه خاوران افتتاح می شود.

5 ماه پیش