• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

نصب ۴۰۰ مترطول گاردیل در طرح بهاران خدمت در منطقه ۵
  • نوروزی خبر داد:
نصب ۴۰۰ مترطول گاردیل در طرح بهاران خدمت در منطقه ۵
اجرای طرح بهاران خدمت در خیابان پیروزی

اجرای طرح بهاران خدمت در خیابان پیروزی

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به اجرای طرح بهاران خدمت و نگهداشت شهر در صبح دومین پنجشنبه اسفند ماه، از کاشت نهال و اجرای رنگ پوششی در خیابان پیروزی خبر داد.

2 هفته پیش