• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

ساماندهی و پاکسازی پايانه خاوران از معتادان متجاهر و دستفروشان
  • با هدف تامین رضايت و امنيت شهروندان انجام شد؛
ساماندهی و پاکسازی پايانه خاوران از معتادان متجاهر و دستفروشان
مناسب سازی ۱۲ معبر اصلی و ۷ بوستان در منطقه ۱۵
برای تسهيل تردد توانيابان انجام می‌شود؛

مناسب سازی ۱۲ معبر اصلی و ۷ بوستان در منطقه ۱۵

شهردار منطقه ۱۵ گفت: ۱۲ معبر اصلی و ۷ بوستان در نواحی هفتگانه منطقه ۱۵ برای تسهيل تردد توانيابان و رفاه آنان از ابتدای امسال در دستورکار قرار گرفت.

6 ماه پیش