• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

ماموریت ما خدمت به مردم است، نباید در انجام این تکلیف کم بگذاریم
  • معاون خدمات شهری در جلسه ارتباط مستقیم:
ماموریت ما خدمت به مردم است، نباید در انجام این تکلیف کم بگذاریم
احداث و مناسب‌سازی پل‌های عابرپیاده انهار
وحیدرضا محمدی مطرح کرد؛

احداث و مناسب‌سازی پل‌های عابرپیاده انهار

شهردار منطقه ۲۲ از احداث و مناسب سازی پل‌های عابر پیاده، انهار روباز و ایستگاه‌های اتوبوس در معابر ۱۲ محل این منطقه خبر داد، گفت: این اقدام به منظور ایجاد تسهیل توام با ایمنی در تردد جانبازان، سالمندان و توان یابان صورت گرف...

9 ماه پیش