• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

نظارت بر شهرداری حق طبیعی شهروندان است/ پیگیری هم‌آفرینی پیرامون ایده‌آل‌ها از طریق نخبگان و مردم
  • زاکانی در آیین رونمایی از ۱۳۷ پلاس:
نظارت بر شهرداری حق طبیعی شهروندان است/ پیگیری هم‌آفرینی پیرامون ایده‌آل‌ها از طریق نخبگان و مردم