• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

آخرین قرارگاه مانع زدایی از پروژه‌ها و طرح‌های منطقه۲۱ تشکیل شد
  • در آستانه روزهای پایانی سال؛
آخرین قرارگاه مانع زدایی از پروژه‌ها و طرح‌های منطقه۲۱ تشکیل شد
محور امام رضا ساماندهی و متحول می شود
در چهاردهمین صبح خدمت منطقه ۱۵ مطرح شد؛

محور امام رضا ساماندهی و متحول می شود

سیدمهدی صباغ در ادامه برنامه حضور در محلات؛ ضمن بازدید از محدوده محله خاورشهر و امکانات موجود، در نشست با نخبگان و معتمدان محله به بررسی مسائل و مشکلات پرداخت.

1 سال پیش