• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

پیگیری جدی طرح تحول در نگهداشت شهر با تقویت مشارکت و هم افزایی
  • شهردار منطقه ۱۹ تاکید کرد:
پیگیری جدی طرح تحول در نگهداشت شهر با تقویت مشارکت و هم افزایی
۳۵ دستگاه برج نوری در بوستان رازی نصب شد
با هدف استفاده خانواده ها از اماکن تفریحی؛

۳۵ دستگاه برج نوری در بوستان رازی نصب شد

در راستای تأمین امنیت مردم و ارتقای روشنایی در بوستان رازی در هنگام شب، نصب ۳۵ دستگاه برج نوری به منظور تأمین روشنایی این بوستان از سوی اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ در حال اجراست.

1 سال پیش