• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

تداوم بهسازی انهار و شبکه آبهای سطحی معابر شمال شرق تهران
  • معاون شهردار منطقه ۴ خبر داد:
تداوم بهسازی انهار و شبکه آبهای سطحی معابر شمال شرق تهران
از حفر ۲۶ حلقه چاه جذبی تا لایروبی و پاکسازی کانال‌ها و انهار
گزارش بارندگی ۱۴ آبان ۱۴۰۰ در قلب طهران؛

از حفر ۲۶ حلقه چاه جذبی تا لایروبی و پاکسازی کانال‌ها و انهار

شهردار منطقه ۱۲ در تشریح اقدامات انجام‌شده برای بارندگی ۱۴ آبان این منطقه از حفر ۲۶ حلقه چاه جذبی و لایروبی و پاکسازی کانال‌ها و انهار پیش از آغاز فصل بارندگی خبر داد.

1 سال پیش