• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

بسیج مدیران و کارگران خدوم خدمات شهری جهت کنترل آبگرفتگی ها در منطقه ۲۱
  • با بارش نزولات جوی انجام شد؛
بسیج مدیران و کارگران خدوم خدمات شهری جهت کنترل آبگرفتگی ها در منطقه ۲۱
اجرای طرح تحول در نگهداشت شهر با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در محلات منطقه ١٦

اجرای طرح تحول در نگهداشت شهر با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در محلات منطقه ١٦

سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۱۶، اظهار داشت: دستیابی به اهداف تعیین شده طرح که همان بهبود عملکرد در حوزه نگهداشت و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است با جدیت، دقت و سرعت، توام با هم افزایی و براساس نظر و درخواست شهروندان در م...

1 سال پیش