• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

افتتاح و آغاز به کار مرکز کارآفرینی در شرق پایتخت
افتتاح و آغاز به کار مرکز کارآفرینی در شرق پایتخت
با تقویت ارتباطات شهروندی، معضلات و مشکلات را در بحران کاهش دهیم.
ابلاغ دستورالعمل شهردار منطقه ۲۲ برای آمادگی در روزهای برفی

با تقویت ارتباطات شهروندی، معضلات و مشکلات را در بحران کاهش دهیم.

شهردار منطقه ۲۲، در پنجمین جلسه ستاد برف روبی منطقه ۲۲ با تاکید بر آمادگی به موقع مدیریت شهری منطقه ۲۲ در روزهای بارش برف، دستورالعمل چندگانه ستاد برف روبی را صادر کرد.

1 سال پیش