• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

میدانگاه صالحیه(ع) آماده میزبانی سوگواران حسینی شد
  • با تلاش مدیریت شهری منطقه یک؛
میدانگاه صالحیه(ع) آماده میزبانی سوگواران حسینی شد
پسماند خشک محلات شمال تهران، از ۲۶۰۰ مخزن جمع آوری می شود
با مشارکت شهروندان در اجرای طرح کاپ؛

پسماند خشک محلات شمال تهران، از ۲۶۰۰ مخزن جمع آوری می شود

مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک با اجرای طرح کاپ به منظور آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی، کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدا و کم حجم سازی تولید پسماند ها، تا کنون بیش از ۲ هزار و ۶۸۰ مخزن و کارتن پلاست را در نواحی دهگانه شمال تهر...

1 سال پیش