• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

اتمام فاز نخست احداث مخزن بتنی امدادگران
اتمام فاز نخست احداث مخزن بتنی امدادگران
بهره برداری از ۲ پایگاه مدیریت بحران در مناطق ۱۸ و ۲۰
همزمان با دوازدهمین شنبه "امید و افتخار"؛

بهره برداری از ۲ پایگاه مدیریت بحران در مناطق ۱۸ و ۲۰

دوازدهمین شنبه "امید و افتخار"، ضمن بهره برداری از ۲ پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران که کار احداث و بازسازی آنها توسط سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران انجام شده است، برگزار شد.

4 ماه پیش