• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

ادامه عملیات اجرایی احداث پل کانال سیل برگردان غرب
ادامه عملیات اجرایی احداث پل کانال سیل برگردان غرب
ایجاد ۲۱۰ فرصت شغلی با آغاز فعالیت صندوق های کسب وکار خرد محله ای در بافت های فرسوده پایتخت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اذعان کرد:

ایجاد ۲۱۰ فرصت شغلی با آغاز فعالیت صندوق های کسب وکار خرد محله ای در بافت های فرسوده پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از راه اندازی صندوق های کسب و کار خرد محله ای به همت دفاتر توسعه محله در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد تهران خبر داد.

1 سال پیش