• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

پرونده پروژه های توسعه محلی با بهسازی بلوار خلیج فارس در منطقه ۱۸ بسته خواهد شد
  • مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران:
پرونده پروژه های توسعه محلی با بهسازی بلوار خلیج فارس در منطقه ۱۸ بسته خواهد شد