اخبار شورای شهر

شهردار تا چهارشنبه انتخاب می‌شود
  • سوده نجفی، عضو منتخب شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فرهیختگان:
شهردار تا چهارشنبه انتخاب می‌شود
انتخاب شهردار از میان اسامی پرونده هلدینگ یاس بی‌مسئولیتی در قبال رای مردم است/ دخالت حوزه‌های قدرت در انتخاب شهر...
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر پنجم تهران، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

انتخاب شهردار از میان اسامی پرونده هلدینگ یاس بی‌مسئولیتی در قبال رای مردم است/ دخالت حوزه‌های قدرت در انتخاب شهر...

محمدجواد حق‌شناس گفت: در آن ادوار شاهد شکل گرفتن پرونده‌های تخلفی بودیم که هم چنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل شهر وجود دارد. در یکی از همین پرونده‌ها موسوم به پرونده «یاس» شاهد محکومیت قائم‌مقام شهردار وقت تهران به ۲۰ ...

1 سال پیش
شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود در تنگنا قرار دارند/ با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید حق شهروندان ضایع شود

شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود در تنگنا قرار دارند/ با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید حق شهروندان ضایع شود

منتخب شورای ششم تهران گفت: شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود در تنگنا قرار دارند و باید به دنبال راهکار‌های جایگزین در تامین درآمد‌های پایدار خود نسبت به قبل باشند.

1 سال پیش
در ایران با پارلمان‌های محلی بسیار فاصله دارد
شهربانو امانی در جلسه شورای شهر؛

در ایران با پارلمان‌های محلی بسیار فاصله دارد

عضو شورای شهر تهران گفت:‌ شوراهای شهر در ایران با پارلمانهای محلی بسیار فاصله دارند. شهرداری‌ها در ایران، با دولتهای محلی بسیار فاصله دارند. مسوولیت، بسیار غیر متمرکز است و بین شهرداری و دولت و تعداد زیادی نهاد دیگر توزیع ش...

1 سال پیش