اخبار محیط زیست

رفع مزاحمت واحدهای صنفی اصلی‌ترین درخواست شهروندان از شرکت ساماندهی
رفع مزاحمت واحدهای صنفی اصلی‌ترین درخواست شهروندان از شرکت ساماندهی
اجرای هوشمندانه طرح جداسازی زباله از مبداء در منطقه ۴/ توزیع مخازن زباله به مجتمع های مسکونی و اداری در منطقه ۴

اجرای هوشمندانه طرح جداسازی زباله از مبداء در منطقه ۴/ توزیع مخازن زباله به مجتمع های مسکونی و اداری در منطقه ۴

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۴ گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا، طرح آموزش مجازی شهروندان در بحث پسماند جایگزین آموزش چهره به چهره در منطقه ۴ شد.

1 سال پیش