اخبار ورزش

بهسازی و احیای مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی در منطقه ۱۴
  • در بازدید وزیر ورزش و جوانان تاکید شد:
بهسازی و احیای مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی در منطقه ۱۴
فراهم آوردن حداکثر ظرفیت موجود ورزشی منطقه ۲۲ برای شهروندان
وحیدرضا محمدی در جمع ورزشکاران و هنرمندان پیشکسوت مطرح کرد؛

فراهم آوردن حداکثر ظرفیت موجود ورزشی منطقه ۲۲ برای شهروندان

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به حمایت های مدیریت شهری این منطقه از ورزش همگانی گفت: محیط های مناسبی در این محدوده از تهران برای ورزش همگانی وجود دارد و روزانه هزاران نفر از ورزشکاران و شهروندان تهرانی برای ورزش از امکانات و محی...

2 هفته پیش