اخبار ورزش

ترویج ورزش محرک توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است
  • طی نشست مشترک سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ با مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران مطرح شد؛
ترویج ورزش محرک توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است
به همت نماینده منطقه ۱۲ در صد و نود و پنجمین صعود یک‌روزه‌اش به قله دماوند:

شهردار منطقه ۱۲ از درخشش پرچم قلب طهران بر قله دماوند، بلندترین قله ایران به همت محمد فروزان‌مهر، یکی از کارکنان ورزشکار شهرداری این منطقه خبر داد.

1 ماه پیش