اخبار ورزش

پاسخگویی به مطالبات توان یابان منطقه ۱۴ در اولویت است
  • شهردار دارالمومنین تهران تاکید کرد:
پاسخگویی به مطالبات توان یابان منطقه ۱۴ در اولویت است
سازمان ورزش با اقتدار توسعه ورزش شهروندی در پایتخت را دنبال کند/آسیب های جدی ۲ساله کرونا به ورزش باید جبران شود
عضو شورای شهر اسلامی در دیدار با رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران بیان کرد؛

سازمان ورزش با اقتدار توسعه ورزش شهروندی در پایتخت را دنبال کند/آسیب های جدی ۲ساله کرونا به ورزش باید جبران شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید سرزده از سازمان ورزش، بر ضرورت فعالیت مقتدرانه در توسعه ورزش همگانی پایتخت و برنامه ریزی برای جبران خسارت های ۲ ساله کرونا به ورزش تاکید کرد.

1 سال پیش