اخبار ورزش

انجمن‌ ورزشی ادیان الهی در منطقه ۱۲ تشکیل شد
  • با حضور نمایندگان ادیان کلیمی، زرتشتی و مسیحی؛
انجمن‌ ورزشی ادیان الهی در منطقه ۱۲ تشکیل شد
مرمت و تعویض زمین‌های چمن مصنوعی در منطقه ۲۲

مرمت و تعویض زمین‌های چمن مصنوعی در منطقه ۲۲

شهردار منطقه۲۲ از مرمت و تعویض زمین های چمن مصنوعی این محدوده غربی شهر تهران خبرداد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مرمت و تعویض زمین های چمن مصنوعی براساس اولویت بندی مورد اجرا قرار خواهد گرفت

2 ماه پیش